Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında
05 Temmuz 2022 - 22:52

ODASI BAŞKANLIĞINA

01.07.2022 tarih ve 31883 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında günlük brüt 215,70 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla asgari ücret bu dönemde 01.07.2022–31.12.2022 tarihleri arasında aylık brüt 6.471,00 TL olarak uygulanacaktır.

            Bu doğrultuda, kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01.07.2022–31.12.2022 dönemini kapsayacak uygulama esasları, Kanunun 61 inci ve ilgili Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunca yeniden belirlenmiş olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

            Bilgilerinizi ve uygulamanın mevzuat hükümlerine uygun yürütülmesi hususunda gereğini rica ederiz.

             LİNK: https://www.istesob.org.tr/108-nolu-genelge-05-07-2022-kayit-ucreti-ve-yillik-aidat-hakkinda


YORUMLAR

  • 0 Yorum