Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında
06 Temmuz 2022 - 14:21

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyomuza gönderilen yazıda; Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalarımızın kayıtlı ihracatçı (REX) numarası almak üzere Gümrük ve Dış  Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurdukları,

 

26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında  tercihli rejimden yararlanacak eşya için düzenlenecek menşe beyanı ve REX uygulamasına ilişkin olarak mevzuat altyapısı  oluşturulduğu, aynı zamanda, Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile REX sisteminin ülkemizde nasıl tatbik edileceğine ilişkin uygulama hükümlerinin belirtildiği,

 

Anılan mevzuatın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Türkiye’de yerleşik ihracatçıların yalnızca, 2018/501 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı EK-1’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliğine göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenledikleri, bu çerçevede ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sistemi uygulama alanının oldukça sınırlı olup, mevcut durumda esas olarak Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı taviz tanıdığı “faydalanan ülkeler”deki ihracatçıların ülkemize yönelik ihracatlarında kullandıkları bir sistem olduğu,

 

Öte yandan, Türkiye- Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda; 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest ticaret   Anlaşması  Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15-3/2021 tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerektiği, söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulamanın söz konusu olmadığı,

 

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre;  AB’de yerleşik olup, Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiğinin bilindiği, Genel Müdürlüklerine giden taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

              LİNK: https://www.istesob.org.tr/107-nolu-genelge-05-07-2022-kayitli-ihracatci-sistemi-rex-hakkinda

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum