Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki

Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki

Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki
17 Mart 2022 - 13:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği” 10 Mart 2022 tarihli ve 31774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ; kıymetli maden ve kıymetli taşlara ayar raporu düzenleyecek özel ayar evlerinin yetkilendirilmesi, kuruluş, şube açma, faaliyet, yükümlülük ve yapacakları işlemlere dair usul ve esasları kapsamaktadır.

 

Genel Müdürlük (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü) tarafından yetkilendirilmiş özel ayar evlerinin faaliyet konusu, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşyaların içerdiği kıymetli maden ve taşların analizini yaparak ayarını belirlemek ve yapılan analiz sonuçlarını içeren ayar raporunu düzenlemek olarak belirlenmiştir.

 

Ayar evi faaliyetinde bulunulabilmesi için Genel Müdürlükten ayar evi yetki belgesi alınması şarttır.

 

Tebliğ’de; Ayar Evi Yeterlik Kıstasları, Uygulama Yöntemi ve Ayar Standardı, Kıymetli Maden ve Taş Ayar Raporu İzleme Sistemi, Ayar Evlerinin Denetimi ve Yaptırım Usulleri, Yetki Belgesinin İptal Edilmesi ile İşlem ve Hizmet Bedellerine İlişkin Hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 

Bu Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip en geç altı ay içinde daha önce yetki belgesi verilmiş bulunan ayar evleri, yeni standartlara kendilerini uyumlu hale getirecektir. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri tamamlayan ayar evleri Kuruma bildirim yapacaktır. Bildirim yapmayan ayar evlerinin yetki belgeleri süre sonunda geçersiz hale gelecektir.

 

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, ilk İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayımlanacaktır. Bu İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayımlandıktan sonra daha önce yetki belgesi verilmiş bulunan ayar evleri Kuruma yapacakları bildirim ile birlikte Özel Ayar Evi Yetki Belgesi Yenileme ücretinin yatırıldığına dair yazılı belgeyi göndermek zorundadırlar.

 

Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

LiNK:

https://www.istesob.org.tr/049-nolu-genelge-16-03-2022-kiymetli-maden-ve-kiymetli-tas-analizinde-yetki-verilecek-ayar-evlerinin-standartlari-secimi-ve-denetim-esaslarinin-belirlenmesine-iliskin-teblig-hakkinda/

YORUMLAR

  • 0 Yorum