T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik hk

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik 8 Aralık 2018 tarih 30619 sayı, değişiklik 05 Mayıs 2020 tarih sayı 31118 de başvuru şartnamesinde tacir olma ve Ticaret Odası faaliyet belgesi istenmesi, odamıza bağlı sanatçılarımızı 3 yıldır mağdur etmektedir. Mağduriyetin giderilmesi hakkında yazımız.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik hk

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik 8 Aralık 2018 tarih 30619 sayı, değişiklik 05 Mayıs 2020 tarih sayı 31118 de başvuru şartnamesinde tacir olma ve Ticaret Odası faaliyet belgesi istenmesi, odamıza bağlı sanatçılarımızı 3 yıldır mağdur etmektedir. Mağduriyetin giderilmesi hakkında yazımız.

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik hk
18 Mart 2021 - 20:40

 
İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ
             ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI
 
 
Sayı   : 2021/40                                                                                                                      15.03.2021
Konu : Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlar Hk.
 
 
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NA
 
          T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik 8 Aralık 2018 tarih 30619 sayı, değişiklik 05 Mayıs 2020 tarih sayı 31118 de başvuru şartnamesinde tacir olma ve Ticaret Odası faaliyet belgesi istenmektedir.
 
          Ülkede sahne sanatlarının %65’nin faaliyet gösterdiği ve icra edildiği 20 milyon nüfusu ile dünya şehri İstanbul’da 33 yıldır faaliyette olan “İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası” Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 5362 sayılı kanunda Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler, başlığında ;
 
          MADDE 13. Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26.ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir.
 
          Resmî makamlarca, esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda alınacak kararlarda, ilgili odanın mütalaasından faydalanılır ve kurulacak komisyonlara oda temsilcisinin katılması zorunludur.
 
          Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.
 
          Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.
 
          5362/13 Sayılı kanun 5174 sayılı Kanunun 26.ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir. Hükmüne rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili yönetmeliklerde Tacir olma ve Ticaret odası faaliyet belgesi ile sınırlaması odamıza bağlı özel tiyatrolarda mağduriyet yaratmaktadır. İlgili yönetmelik ve uygulama ilgili kanunlar ile çeliştiği gibi Anayasamızın fırsat eşitliğini düzenleyen hükümlerine de aykırıdır.
 
 
        Birlik Başkanlığımıza gönderdiğimiz Kültür Bakanlığı, 30619 sayılı yönetmelik hk. 07.05.2020 tarih-2020/68 sayılı yazımıza (Ek 1-2), birlik aracılığı ile 19 Ekim 2020 tarih 3742 kayıt numarası ile tarafımıza gönderilen cevap yazısında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ilgili yönetmelikte değişiklik yapmayı düşünmediklerini bildirmişlerdir. (Ek 4)
 
          T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 22.05.2020 tarih 96884937-421.06 Yönetmelik hk. Yazısında odamıza bağlı nace kodları bilgisi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bildirilmiştir. (Ek 3)
 
          13.12.2019 tarihli ve 30685 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren esnaf ve sanatkarlar meslek kolları listesinde,
          74.90.05 - Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri
          77.39.11 - Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç) (finansal leasing hariç)
          78.10.04 - Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.)
          79.90.02 - Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti
          82.30.02 - Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
          90.01.14 - Canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetleri (illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dahil)
          90.01.18 - Bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri
          90.02.12 - Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi)
 
          İlgili yazı sonuç bölümünde; vergi mükellefiyeti tesis ettiren esnaf ve sanatkarlar 5362 sayılı esnafa ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu uyarınca Ticaret Odalarına değil, Esnaf ve Sanatkarlar sicili ve odalarına kaydolmaktadır.
 
          Sahne sanatçılarımız Pandemi sürecinde ilk genelge ile işyerleri kapatılmış herhangi bir destekten de yararlanamamışlardır. Özel tiyatrolar kağıt üzerinde açık görünsede ancak fiili olarak aktif değillerdir. Çünkü tiyatro izleyicisi bilinçli olduğundan Pandemi tedbirleri kapsamında kapalı alanlara gitmemektedirler.
 
                    Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımları düzenleyen 8 Aralık 2018 tarih 30619 sayı, değişiklik 05 Mayıs 2020 tarih sayı 31118 yönetmelikler şartnamesine faaliyet belgesi bölümüne, Ticaret Odası yanına, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları kanunu 5362/13 gereği, Esnaf ve Sanatkârlar odasının eklenmesini, eklenmeyecekse yasal gerekçeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Birliğine ve tarafımıza acil bildirilmesini arz ederiz.
                                                                                                                 Saygılarımızla                                                                             
EKİ:
1- 2020/68 Sayılı 07.05.2020 Tarihli Yazımız
2- 1542 Sayılı 11.05.2020 Tarihli Yazınız
3- 1766 Sayılı 08.06.2020 Tarihli Yazınız
4- 3176 Sayılı 21.10.2020 Tarihli Yazınız
 
 
 
 
                          Genel Sekreter                                                              Başkan
                         Yasemin YERLİ                                                        Terlan KAYA 
 
   Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Halk Cad. No: 80 Kat: 1 Üsküdar / İSTANBUL
    Tel: 0 216 310 70 70  Faks: 0 216 310 70 70
    www.ispeso.org  E-mail: [email protected]
YORUMLAR

  • 0 Yorum